13 de març de 2012

Bases Concurs de Carnaval Vilanova 2012

PARTICIPANTS: Tothom que ho vulgui serà benvingut/da.

TEMA: Qualsevol acte del Carnaval de Vilanova i la Geltrú de 2012.

OBRES:  Es poden presentar un màxim de tres obres per concursant fent servir qualsevol tècnica fotogràfica.

FORMAT: La imatge fotogràfica serà de mida lliure.

PREMIS: Hi hauran 3 premis en metàl·lic de 150€; 100€ i 50€ amb un recordatori.

PRESENTACIÓ:  Les obres aniran muntades amb suport rígid i en sentit vertical obligatòriament. El suport serà de 40x50 en cartró dur o "paspertout". Les mateixes obres aniran en cd o enviant-les a info@fotoitaca.com

Es podran presentar: els feiners de dilluns a divendres 17 a 20 hores fins el dia 16 de març de 2012, o bé per correu tot indicant "CONCURS FOTOGRÀFIC DE CARNAVAL 2012" a:

Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca de l'AV de Sant Joan

Jardins de Francesc Macià s/n

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

 

IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s'indicarà el nom, l'adreça, el telèfon de l'autor i també el títol de les obres.

JURAT: estarà format per tres persones. Una d'elles, mínim, de reconeguda solvència fotogràfica.

VEREDICTE: tindrà lloc el dia 17 de Març de 2012, a les 18 hores, al Centre Cívic Sant Joan;  jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). L'exposició estarà oberta del 29 de març  al 12 de  d´abril  de 2012.

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: el dia 29 de Març de 2012, a les 19.30 hores, al Centre Cívic Sant Joan; jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

DEVOLUCIÓ DE LES OBRESde l'1 de juliol al 31 de desembre de 2012, quedant en propietat del Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca de l'AV Sant Joan, les que no hagin estat recollides en aquestes dates.

CONSIDERACIONS GENERALS:

-         No es concedirà més d'un premi per autor.

-         El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert.

-         Si per causa greu comesa per un autor s'ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots els efectes, en el següent concursant.

-         L'organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocórrer

-         La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

-         Qualsevol cas no previst serà resolt per l'entitat organitzadora.

-         L'entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar.