4 de febrer de 2021

24è CONCURS FOTOGRÀFIC L'EMPREMTA FEMENINA 2021

BASES DEL CONCURS https://www.dropbox.com/s/jwb11a9wtkyjrt1/2021%20Bases%20Concurs%20Fotogr%C3%A0fic%20Empremta%20Femenina.pdf?dl=0