15 de març de 2008

Concurs "El plaer de somiar"

3on CONCURS FOTOGRÀFIC

"el plaer de somiar"

PARTICIPANTS: tothom que ho vulgui serà benvingut/da.

TEMA: "Persones dormint". Fotografies de persones amb una actitud feliç

OBRES: se'n poden presentar un màxim de tres per concursant en blanc i negre, en color, de virades i amb qualsevol tècnica.

Format: la imatge fotogràfica serà de mida mínima 20, màxim 40.

PRESENTACIÓ: les obres aniran muntades amb suport de 40x50 cm, de color blanc o beige obligatòriament. (suport cartolina o cartró dur)

Es podran presentar: els feiners de dilluns a divendres d'11 a 13 hores i de 17 a 20 hores fins a les 20 hores del dia 4 d'abril del 2008 o bé per correu tot indicant CONCURS FOTOGRÀFIC el plaer de somiar:

Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca de l'AV de Sant Joan

Jardins de Francesc Macià s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

o bé : Hotel Cèsar

C/. Isaac Peral 4-8 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s'indicarà el nom, l'adreça, el telèfon de l'autor i també el títol de les obres, i també autorització escrita de la o les persones que surten a la fotografia.

DRETS D'INSCRIPCIÓ: gratuïts.

JURAT: estarà format per tres persones . Dos de elles com a mínim reconegudes a l'àmbit fotogràfic .

VEREDICTE: tindrà lloc el 15 d'abril del 2008, a les 19.30 hores, al Hotel Cèsar.

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: el dia 14 de Juny a les 19,30 al Hotel Cèsar

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: durant el segon trimestre de l'any 2007.

PREMIS: 1er 300€;2on 200€ i 3er 100€

Juntament amb un obsequi d'una obra original del artista JUANOLO

CONSIDERACIONS GENERALS:

Tots els premis quedaran en poder del Hotel Cèsar.

No es concedirà més d'un premi per autor.

El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert.

Si per causa greu comesa per un autor s'ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots els efectes, en el següent concursant.

L'organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocórrer

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

Qualsevol cas no previst serà resolt per l'entitat organitzadora.

Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que pugin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els participants poden estar adscrits.

L'entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar.

Si l'Hotel Cèsar Volgués alguna altre obra no premiada, aquesta tindrà una remuneració de 60€